Kharach Premat padlat ka?

wpid-classbook-for-falling-in-love16Kharach Premat padlat ka?

NAMAskar,

                Aaj gheun aalo ahe ek katha jyat lapliy ek khari vyatha. Aaj apan boluyat prema vishai. Kay aste re he prem nakki? Bare 2 sides ne vichar karu kaaran mi asa prashn vicharle tar kahi  mhantil ki amche parents var khup prem ahe and kahi mhantil ki ahe ek mulgi kiva mulga kiva hoti ek mulgi kiva mulga. Aho mi ithe mi parents yanchya prati aslelya prema baddal bolat nahiye kaaran te saglyanach sarvat jast priy astat. Mi ithe coin chya dusrya chehryachi side dakhavnyacha prayatn kartoy. Chala aiku ek katha jyat tumhala farak samjel.

            Ek kutumb hote jyat aai hoti, vadil hote ani ek niragas lahansa mulga. Vadilani khup mehnat gheun  gavakadun shaharat yeun apli ek olakh banavli. Tyani tharavle kiti kharch jhala tari mulga shiknar tar English medium madhe. Khup apeksha manat thevun aplya mulala English medium madhe takle. Mulga hushar hota and vadlani hava to kharch kela, tyala saglya soyi puravlya. Mulga 7th std madhe ala ani jase aplya saglyana mahit ahe ki sadyachya yugat crush, friendship etc sarkhi goshtinchi saath lavkarach laabhte. Mulga ha ghari jaaun tyachya mitra ani maitrini baddal mokle pane bolu shakat navhta kaaran family orthodox vicharanchi hoti so mulgii as a friend jari mhantle tar 100 prashnancha dongar, mhanun ithun suruvat jhali tya mulachya swabhavat badal honyachi. Mulga sagle kahi manat thevu lagla kaaran gharat kahi sangta yei na. 10th passout jhala and 11th, 12th, clg la jaau lagla. Ata aplya saglyana mahit ahe ki tich filmi story kuni avadli asel etc and tech jhale. Tyala ek mulgi ho mhantli and graduation chya middle madhe tyache he so called relation sample. Mulala dhakka basla and education cha ek varsh vaya ghatla and tila visarnya karita tyane barech kahi kele pn shevti feelings pudhe sagle pokal hote. He tar aplya paiki khup friends sobat hote and ata he aikne common jhalay.

Kadhi seriously vichar kela ahe ka ya goshtincha? Kadhi he jaanun ghetlay ka ki career chya itkya mahatvachya vaatevar ka apan nkalat ya premachya guntyat adakto and ha gunta nantr sutata sutat nahi. Ata sadya watsap and facebook alay so ajun hruday bhatku lagto. Kiti murkh vagto na apan satat watsap and fb refresh karat rahnar and ekach vichar ki kadhi samorun ek msg yeil and msg ala tar ase ka vatate ki jag jinklay. Ka sarkhe sarkhe te dp change karne te status change karne te jhopet mobile javal gheun jhopne and sakali uthlya uthlya kunala good morning wish karnya aivaji net on karun he check karne ki kuni kahi msg kelay ka? Ka apan swatahala taabyat nahi thevu shakat? Ka ekhade sad song lagle tar tyatla hero kiva heroine chya bhumiket apan swatala pahto? Ka nkalat headphone lavun ase gaane aikto jyane traas kami hot nahi fakt bhaas hoto.? Aho ka apan clg kiva clas sutlyavar tya vyaktichi ek jhalak sathi itke vyakul hoto? Ka bhaandan jhlayavar n kalat dole ole hotat. Kiti kay kay karto apan and aplyala kaltey ki aple chuktay pn shevti dil hai ki manta nahi and dil toh baccha hai ji.

Khare baghayla gelo tar yachi suruwat gharun hote. Jya gharat parents and mulanmadhe pratyek topic var bindas discussion hote, jya gharat parents aplya mulala yogya vayat yogya maargdarshan kartat, jya gharat parents vel kadhun mulachya education sobat tyache character ghadavtat ashe mule sahasa ya pokal premachya jaalyat adkat nahi . kaaran manat ekahi gosht anukul naste ji aaj kaal chya so called attracted premala support karel. Aaj he hi khare ki parents and mule yaachyat communication gap vadhlay jya mule social networking, friends, boyfriend girlfriend ya goshtina apan carrer peksha jaast mahatva deto. Aaj apan bf gf la he promise karto ki sobat raha tarach best career ghadel bt ase ka vichar karat nahi ki best career wil earn you best life partner?

          KHUP SOPE AHE HE SAGLE KAHI SAMJUN GHENE. INTENTION IS NOT TO CRITICIZE WHAT PARENTS DO AND WAT WE DO. INTENTION IS TO FOCUS ON CAUSES THAT LEAD US TO UNDEFINED WAY THAT HAS NO DESTINATION AND WE CALL IT “LOVE”. THINK UPON IT,…….. ITS HIGH TIME NOW…………. THINK……. KALJI GHYA

Related posts

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of